یکی از مواد تشکیل دهنده این شیشه بسیار مستحکم دی اکسید الومینیوم است.

محققان ژاپنی می گویند، موفق به تولید نوعی شیشه شده اند که استحکام آن کمتر از فولاد نیست.


یکی از مواد تشکیل دهنده این شیشه بسیار مستحکم دی اکسید الومینیوم است.

ترکیب این ماده با دی اکسید سیلیسیوم به افزایش استحکام محصول کمک می کند.

پیش از این وقتی دانشمندان از مقادیر بالای دی اکسید الومینیوم استفاده می کردند، مخلوط به دست آمده بلافاصله در تماس با هر ظرفی متبلور می شد و همین باعث می شد که نتوانند یک ورقه شیشه تولید کنند.

به همین علت محققان ژاپنی روشی را ابداع کرده اند که در آن نیازی به استفاده از ظرف نیست. آنها برای این کار از گاز استفاده می کنند.

در این روش ترکیبات شیمیایی درهوا ترکیب می شوند و در نتیجه یک شیشه بسیار شفاف حاصل می شود که حدود پنجاه درصد آن را اکسید الومینیوم تشکیل داده و از چنان مقاومت و استحکامی برخوردار است که می توان آن را با فولاد یا آهن مقایسه کرد.

موارد استفاده از چنین ماده ای بسیار زیاد است.