پنجمین نسخه موتور جستجوی ایرانی فارسی جو رونمایی شد.

پنجمین نسخه موتور جستجوی ایرانی فارسی جو رونمایی شد.

در این مراسم که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی از معاونان وی و مجری طرح موتور جستجوی فارسی جو برگزار شد ، آقای محمود واعظی گفت: یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات می تواند موتور جستجو باشد که امروز نسخه ای بومی از آن رونمایی می شود.


وزیر ارتباطات افزود: سال گذشته موتور جستجوی یوز را رونمایی کردیم و امروز هم موتور جستجوی پارسی جو را و در آینده هم از چنین طرح های بومی حمایت خواهیم کرد.

وی گفت: البته نباید کاربران نگران این باشند که امکان دسترسی به گوگل کاهش می یابد یا از بین می رود ، زیرا قرار نیست که این موتور جستجو جای گوگل را بگیرد.

جویشگر فارسی جو با ارائه یک سرویس بومی ضمن تامین نیازهای کاربران عمده ترافیک را از خارج به داخل کشور هدایت می کند.

این موتور جستجو قابلیت پاسخگویی به یک میلیون جستجو در روز را خواهد داشت.