سازمان هواشناسی درباره ادامه بارش‌ها در کشور و تشدید بارش در استان‌ گیلان و غرب مازندران هشدار داد.

سازمان هواشناسی درباره ادامه بارش‌ها در کشور و تشدید بارش در استان‌ گیلان و غرب مازندران هشدار داد.


بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی همچنین مرکز و شمال شرق کشور از اواخر وقت امروز با افت قابل توجه دما بین 5 تا 10 درجه روبرو خواهد شد.

همچنین بارش نخستین برف پائیزی اردبیل را سفید پوش کرد.

بارش برف از بامداد امروز در این شهر و شهرستانهای نیر، سرعین، نمین، مشگین شهر و خلخال شروع شده است.

دمای هوای اردبیل هم اکنون یک درجه سانتیگراد زیر صفر است.

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: با عبور سامانه بارشی فعال از کشور امروز در شمال غرب، غرب، دامنه های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس مرکزی، شمال شرق و سواحل دریای خزر بارش باران گاهی وزش باد و در برخی مناطق نواحی مرکزی، جنوب، شرق و جنوب شرق کشورابرناکی، بارش باران گاهی با رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

کبری رفیعی افزود: بتدریج تا اوایل شب از شدت بارش ها در مناطق شمال غرب و غرب کشور کاسته می شود.

وی گفت: روز دوشنبه فعالیت سامانه بیشتر در مناطق سواحل دریای خزر، بویژه درسواحل مرکزی و غربی، دامنه های زاگرس مرکزی، دامنه های جنوبی البرز، برخی مناطق مرکزی و شمال شرق کشور به صورت بارش باران و برای برخی مناطق جنوب شرق و شرق کشور بارش پراکنده باران گاهی با رعدو برق و وزش باد خواهد بود.

رفیعی گفت: روز سه شنبه در دامنه های جنوبی البرز، مناطق شمال شرق و شرق کشور بارش به صورت پراکنده است.

وی افزود: با تقویت جریانهای شمالی و ریزش هوای سرد در روزهای یک شنبه و دوشنبه، کاهش دما درنیمه شمالی کشور محسوس است و در مناطق کوهستانی شمال غرب، دامنه های البرز و ارتفاعات مرکزی زاگرس بارش برف نیز پیش بینی می شود.

به گفته این کارشناس هواشناسی از روز سه شنبه از نیمه غربی کشور افزایش نسبی دما روی خواهد داد و امروز نیز دربرخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، شمال شرق، شرق وجنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود.