طرح تاسیس و راه اندازی کلینیک های سلامت با هدف جلوگیری از آسیب های خانواده در کشور اجرا میشود.

طرح تاسیس و راه اندازی کلینیک های سلامت با هدف جلوگیری از آسیب های خانواده در کشور اجرا میشود.


معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست با مسئولان و نخبگان شهرستان خوی گفت: این طرح امسال در 9 استان بصورت الگوئی اجرا میشود و با توجه به نتایج بسیار مثبت در نیمه نخست امسال سال آینده در کلیه استانهای کشور اجرایی خواهد شد.

خانم مولاوردی هدف از این طرح را کاهش آسیب های خانواده در زمینه های سلامت جنسی ، روحی و روانی و پیشگیری از طلاق دانست و افزود: این طرح با استفاده از کارشنا سان بهداشتی و با مشارکت شبکه های بهداشت ودرمان شهرستانها و دانشگاههای علوم پزشکی استانها در دست اجراست.

وی در ادامه از تنظیم و تدوین سند برنامه ششم توسعه هم خبر دادو گفت: توجه به بحران آب ، محیط زیست ، توسعه گردشگری و تقویت صندوقهای بازنشستگی از جمله رویکردهای برنامه ششم توسعه کشور در بخش اجتماعی است.

مولاوردی تاکید کرد: این برنامه بدور از کلی نگری و آرمانگرایی و مبتنی بر آمایش سرزمینی تدوین میشود .