شدت بارش امروز در استان کهگیلویه و بویر احمد، نیمه شمالی فارس ونیمه شرقی خوزستان خواهد بود.

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز در نیمه غربی در برخی نقاط کشور بارش باران و در مناطق جنوبی رعد و برق و در نقاط کوهستانی و سردسیر بارش برف خواهیم داشت.


خانم کبری رفیعی پیش بینی کرد: شدت بارش امروز در استان کهگیلویه و بویر احمد، نیمه شمالی فارس ونیمه شرقی خوزستان خواهد بود.

وی افزود : فردا یکشنبه نیز بارش به صورت پراکنده در اکثر مناطق کشور ادامه خواهد داشت.

رفیعی گفت : روز دوشنبه این سامانه در نیمه شرقی فعال خواهد بود و همزمان سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور می شود و سبب بارش باران و در مناطق کوهستانی بارش برف خواهد شد.