بزرگترین تلسکوپ جهان در شیلی بر روی کوههای آند نصب می شود.

بزرگترین تلسکوپ جهان در شیلی بر روی کوههای آند نصب می شود.


جمعی از دانشمندان و مقامات شیلی این هفته بر فراز یکی از بلند ترین قله های رشته کوه آند گردهم آمدند تا در مراسم راه اندازی ابر تلسکوپ ماژلان شرکت کنند.

میشل باچلت رئیس جمهور شیلی هم مقامات این کشور و اعضای سازمان عظیم تلسکوپ ماژلان را در این مراسم همراهی می کرد.

انتظار می رود این تلسکوپ عنوان بزرگترین تلسکوپ جهان را به خود اختصاص دهد.

طبق جدول زمانبندی قرار است این تلسکوپ رسما از سال 2021 کار خود را آغار کند.

کارشناسان می گویند تصاویر این تلسکوپ ده برابر واضح تر از تلسکوپ فضایی هابل خواهد بود و راه اندازی آن کمک قابل توجهی به پاسخگویی به سوالات مطرح در کیهان شناسی، فیزیک ستارگان و مطالعه سیارات خارج از منظومه شمسی خواهد کرد.

ساخت بزرگترین و قدرتمند ترین تلسکوب کره زمین در شیلی این کشور را به یک مرکز نجوم جهان تبدیل خواهد کرد.