به مناسبت هفته دیابت از کارت هوشمند دیابت در مرکز انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشور رونمایی شد.

به مناسبت هفته دیابت از کارت هوشمند دیابت در مرکز انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشور رونمایی شد.


رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشور گفت: طرح کارت هوشمند دیابت طرحی ملی است که از سه سال پیش آغاز شده و هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

شکور امیدی افزود: این کارت برای شناسایی دقیق بیماران دیابتی و تسهیل خدمات رسانی به آنها صادر می شود و در این طرح هر بیمار یک پزشک مشخص دارد که روند بیماری او کاملا تحت کنترل پزشک قرار می گیرد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی گفت: درواقع بیماران با کارت هوشمند دیابت دیگر نیازی به دفترچه بیمه ، کارت بانکی و پرونده های پزشکی ندارند بطوری که همه اطلاعات ذکر شده در این کارت وجود دارد.

امیدی گفت: متقاضیان می توانند برای ثبت نام کارت هوشمند دیابت به سایت انجمن حمایت از بیماران دیابتی به نشانی http://www.irdiabet.ir مراجعه کنند و یا عدد 114 را به شماره 6116 پیامک کنند.