پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان مانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال است این هفته واریز می شود.

مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرد : پنجاه و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان مانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال است این هفته واریز می شود.


یارانه نقدی ساعت 24:00 روز سه شنبه به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.