در این گزارش عکسی جدید از جاناتان لاک پشت غول پیکر 182 ساله را مشاهده میکنید.

در این گزارش عکسی جدید از جاناتان لاک پشت غول پیکر 182 ساله را مشاهده میکنید.

جاناتان لاک پشت غول پیکر 182 ساله هنوز هم محکم و استوار است او فقط ممکن است قدیمی ترین لاک پشت زنده روی زمین و یا حتی قدیمی ترین حیوان در جهان است تصور می شود جاناتان در سال 1882 به جزیره سنت هلن وارد شده و عکس های او در سال 1902 او را ر اندازه بالغ خود نشان می دهد رسیدن به شن بلوغ برای یک لاک پشت غول پیکر حدود 50 سال طول می کشد.

جاناتان هم اکنون به طور کامل رشد کرده و به طول ۱.۲ متر و ۳۰۰ کیلو وزن است که رکورد مسن ترین را نتوانست بشکند اما رکورد بزرگ‌ترین لاک پشت مسن را به دست آورده است. عکس های قدیمی تر متعلق به سال 1900وعکس های جدید متعلق به سال 2015است.
تصاویری از جاناتان لاک پشت غول پیکر 182 ساله درفضای مجازی دست به دست شده که برای شما کاربران به نمایش می گذاریم.
عکس جدید جاناتان لاک پشت غول پیکر 182ساله
عکس جدید جاناتان لاک پشت غول پیکر 182ساله
عکس جدید جاناتان لاک پشت غول پیکر 182ساله
عکس جدید جاناتان لاک پشت غول پیکر 182ساله
عکس جدید جاناتان لاک پشت غول پیکر 182ساله
عکس جاناتان لاک پشت غول پیکر 182ساله درسال2015