دو خودوری گران‌قیمت و عجیب وارد خیابان‌های تهران شدند.

دو خودوری گران‌قیمت و عجیب وارد خیابان‌های تهران شدند.