زمان این زمین لرزه ساعت ۱۱:۱۲:۲۰.۵ با قدرت 1.7 ریشتر در دماوند، تهران است.

زمان این زمین لرزه ساعت ۱۱:۱۲:۲۰.۵ با قدرت 1.7 ریشتر در دماوند، تهران است.

زمین لرزه‌ای به بزرگی 1.7 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) دماوند، تهران را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۱۱:۱۲:۲۰.۵ با قدرت 1.7 ریشتر در دماوند، تهران است.


تاریخ وقوع زلزله:

جمعه، 29 آبان 1394 در 11:12:20
(وقت محلی - تهران)

2015-11-20 07:42:20
(UTC)

بزرگی زلزله:

۱.۷

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۵.۷۴ شمالی و ۵۲.۱۳ شرقی
عمق: ۹ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان تهران

فاصله‌ها:

6 کیلومتری دماوند، تهران
15 کیلومتری اب سرد، تهران
20 کیلومتری رودهن، تهران

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران