زائران اربعین حسینی حتماً گذرنامه و ویزای معتبر همراه خود داشته باشند.

سخنگوی ناجا در مورد ایجاد شایعاتی مبنی بر خروج زائران اربعین حسینی بدون گذرنامه و ویزا از مرز گفت: زائران اربعین حسینی حتماً گذرنامه و ویزای معتبر همراه خود داشته باشند.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگو و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در مورد ایجاد شایعاتی مبنی بر خروج زائران اربعین حسینی بدون گذرنامه و ویزا اظهار داشت: در حال حاضر هیچ زائری نمی‌تواند بدون ویزا وارد کشور عراق شود و زائران اربعین حسینی باید حتماً گذرنامه و ویزای معتبر همراه خود داشته باشند.

سخنگو و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی تصریح کرد: برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی، سامانه‌ای در مهران افتتاح شده تا زائرانی که ویزا ندارند و هم اکنون در مهران به سر می‌برند بتوانند در اسرع وقت در آن مرکز نسبت به دریافت ویزا اقدام کنند.

این مقام ارشد ناجا از زائران درخواست کرد که در شهر خود گذرنامه و ویزا را تهیه کرده و بدون این مدارک اقدام به سفر نکنند، چرا که تهیه این مدارک با توجه به ازدحام جمعیت در مناطق مرزی به کندی صورت می‌گیرد.

سردار منتظرالمهدی تاکید کرد: مرز شلمچه تنها مرز برای خروج زائران اربعین حسینی که جزو اتباع بیگانه هستند اختصاص یافته و خروج این دسته از زائران از دیگر مرزها امکان‌پذیر نیست.