محققان علوم پزشکی در ژاپن اعلام کردند، پروتئینی را در بدن کشف کرده اند که قادر است ویروس ایدز را مهار کند.

محققان علوم پزشکی در ژاپن اعلام کردند، پروتئینی را در بدن کشف کرده اند که قادر است ویروس ایدز را مهار کند.


این پروتئین که مارچ 8 MARCH8 نام دارد بر سلول های سالم شخص تاثیر منفی ندارد و فقط بر ویروس ایدز تاثیر می گذارد.

با کشف این پروتئین می توان به درمان بیماری ایدز امیدوارتر شد.

این بررسی مشخص کرد بیشتر سلول هایی که دارای این ویتامین بودند، از ویروس های ایدز در امان می مانند.

ایدز از سال‌ هزار و نهصد و هشتاد و یک در دنیا به‌ وجود آمد و تاکنون‌ حدود شصت و پنج میلیون‌ نفر در دنیا به‌ این‌ بیماری‌ و ویروس‌ آن‌ مبتلا‌ شده‌ اند که‌ بیش‌ از بیست و پنج میلیون‌ نفر آنها تاکنون‌ به‌ علت‌ این‌ بیماری‌ جان‌ خود را از دست‌ داده‌ اند.

براساس‌ آخرین‌ آمار موجود اکنون‌ سی و شش میلیون‌ و هشتصد هزار نفر بیمار و فرد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز در دنیا زندگی‌ می‌ کنند.