محققان علوم پزشکی اعلام کردند: مصرف زیاد گوشت و به ویژه گوشت های فرآوری شده خطر ابتلا به سرطان کلیه را افزایش می دهد.

محققان علوم پزشکی اعلام کردند: مصرف زیاد گوشت و به ویژه گوشت های فرآوری شده خطر ابتلا به سرطان کلیه را افزایش می دهد.


دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان آندرسون در دانشگاه تگزاس که علل افزایش شمار مبتلایان به سرطان های کلیوی در آمریکا را بررسی کرده اند به این نتیجه رسیده اند کسانی که از گوشت قرمز و حتی گوشت سفید زیاد استفاده می کنند با خطر بیشتر ابتلا به این نوع سرطان روبرو هستند.

این محققان می گویند، نحوه طبخ گوشت هم بر خطر ابتلا به سرطان کلیه موثر است و گوشت های فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس بیشتر خاصیت سرطانزایی پیدا می کنند.

بیش از یکصد نوع سرطان شناسایی شده است و این سرطان ها در هر قسمتی از بدن می تواند ظاهر شوند.

مرگ ناشی از سرطان در سال دو هزار و پنج ، هفت میلیون و ششصد هزار نفر بوده است که سیزده درصد از کل پنجاه و هشت میلیون مرگ در سراسر جهان را به خود اختصاص می دهد.

بیش از هفتاد درصد از تمام مرگ های ناشی از کانسر در کشورهای کم درآمد یا با در آمد متوسط اتفاق می افتد.