هفدهمین مانور سراسری مقابله با زمین لرزه در مدارس صبح امروز با مشارکت ۱۳ میلیون دانش آموز همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد.

هفدهمین مانور سراسری مقابله با زمین لرزه در مدارس صبح امروز با مشارکت ۱۳ میلیون دانش آموز همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد.


این مراسم به صورت نمادین در هنرستان دخترانه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه 19 و با شرکت مسئولان آموزش و پرورش و ستاد مدیریت بحران برگزار شد.

در این مانور دانش آموزان شیوه های مقابله با زمین لرزه فرضی را تمرین کردند و روش های صحیح پناه گیری ، خروج اضطراری و امداد و نجات را آموزش دیدند.

در این تمرین مقابله با زمین لرزه ، دانش آموزان همچنین با روش های صحیح برپایی چادرهای امدادی و اطفای صحیح حریق آشنا شدند.

هفدهمین مانور سراسری زمین لرزه با شرکت نمایندگانی از کشورهای عضو اکو همچون پاکستان ، افغانستان و ترکمنستان و همچنین با حضور خانم لاروش مدیرکل یونسکو برگزار شد تا شرایط اجرای منطقه ای این مانور با شرکت دانش آموزان کشورهای عضو اکو در سال آینده بررسی شود.