برای اجرای افزایش مرخصی زایمان بالغ بر 303 میلیارد تومان اعتبار لازم است.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اجرای افزایش مرخصی زایمان بالغ بر 303 میلیارد تومان اعتبار لازم است که با توجه به درخواست ارائه شده، تاکنون اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.

سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در بحث افزایش مرخصی زایمان، قانون، دولت را مخبر به انجام آن کرده است که در حال حاضر در بخش دولتی این طرح در حال اجرا است اما در بخش نیمه خصوصی سازمان تامین اجتماعی هنوز اقدامی را انجام نداده است.

وی تصریح کرد: برای اجرای افزایش مرخصی زایمان 303 میلیارد تومان اعتبار لازم است که سازمان تامین اجتماعی هزینه برآورد شده را به دولت اعلام کرده اما کماکان در انتظار تامین اعتبار از سوی دولت هستیم.

نصیری با اشاره به دستگاه‌های در حال اجرای این طرح افزود: آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی که بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند در حال اجرای این طرح هستند.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: پروسه 2ساله افزایش مرخصی زایمان، با توجه به اعلام اعتبار درخواستی به دولت و نیز تمایل دولت به تامین اعتبار و اجرای آن، تاکنون محقق نشده است.