تمام مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر مهران در نوبت صبح و ظهر فردا چهاردهم آذرماه تعطیل می باشد.

فرماندار شهرستان مهران گفت: تمام مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر مهران در نوبت صبح و ظهر فردا چهاردهم آذرماه تعطیل می باشد.

ناصری علت تعطیلی این مدارس را بازگشت خیل عظیم زائران اربعین حسینی و تردد آنها از شهر مهران عنوان کرد.


وی گفت: بدلیل سهولت در تردد زائران و جلوگیری از ترافیک در سطح شهر مهران مدارس تمام مقاطع تحصیلی این شهر فردا تعطیل است.