حجم ترافیک متراکم دروازه‌های خروجی کربلا با عزیمت جمع زیادی از زائرین رو به کاهش است.

حجم ترافیک متراکم دروازه‌های خروجی کربلا با عزیمت جمع زیادی از زائرین رو به کاهش است.


رفته رفته با خروج تدریجی زائران از کربلا از ازدحام جمعیت میلیونی در این شهر کاسته می شود.

نجف اشرف و بارگاه علوی اما میزبان جمع گسترده ای از دوستداران و عاشقانی است که پس از زیارت سیدالشهداء برای عرض تسلیت به محضر امیر المومنین مشرف شده اند.

خروج تدریجی زائرین ایرانی از عتبات عالیات و کشور عراق تا سه روز آینده ادامه دارد.