پرتاب این فضاپیما به سبب وزش باد شدید که برای پرتاب این فضاپیما مناسب نبود به تعویق افتاد.

پرتاب فضاپیمای ناسا از پایگاه کیپ کاناورال برای رساندن تجهیزات به ایستگاه فضایی بین المللی روز جمعه بار دیگر به تعویق افتاد.


پرتاب این فضاپیما به سبب وزش باد شدید که برای پرتاب این فضاپیما مناسب نبود به تعویق افتاد.

پرتاب این فضاپیما روز پنجشنبه از مرکز فضایی کِنِدی ناسا نیز به سبب بدی آب و هوا ممکن نشده بود.

این فضاپیما بیش از 3175 کیلوگرم تجهیزات تحقیقاتی ، سخت افزار و وسایل مورد نیاز فضانوردان را تحویل خواهد داد.

از این تجهیزات برای اجرای دهها بررسی از حدود دویست و پنجاه بررسی که قرار است انجام شود استفاده خواهد شد.