شرکت دولتی انرژی جمهوری آذربایجان (سوکار) از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد.

۳۲ کارگر بر اثر آتش سوزی در سکوی نفتی برون ساحلی در آب های تحت کنترل جمهوری آذربایجان در دریای خزر جان باخته و ۴۲ نفر نیز نجات پیدا کرده اند.


شرکت دولتی انرژی جمهوری آذربایجان (سوکار) از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد.

میرواری قهرمانلی رئیس کمیته حفاظت از حقوق کارگران نفتی جمهوری آذربایجان در گفتگو با رویترز اعلام کرد: «براساس اطلاعات ما، 32 کارگر جان باخته اند و 42 کارگر دیشب نجات یافتند. آتش سوزی در سکو در نهایت خاموش شد».

سوکار روز جمعه اعلام کرد آتش سوزی پس از آن آغاز شد که یک خط لوله گاز در این سکو براثر وزش باد شدید آسیب دید.

14 کارگر در سال 2014 بر اثر حوادث در سکوهای نفتی و گازی سوکار کشته شدند.