تمامی میادین و خیابان های اصلی باز است و علت کندی تردد خودروها، ترافیک صبحگاهی است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در بارش اولین برف پاییزی بیشترین میزان را در منطقه 5 تهران داشته ایم، گفت: تمامی میادین و خیابان های اصلی باز است و علت کندی تردد خودروها، ترافیک صبحگاهی است.

مجتبی عبداللهی با اشاره به اینکه در منطقه 5 بیشترین میزان بارش برف را شاهد بوده‌ایم، افزود: با وجود بارش اولین برف پاییزی در حال حاضر مشکلی در معابر اصلی شهر تهران نداریم و تردد در تمامی خیابان ها عادی است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه تنها در برخی مناطق شاهد بارش برف سنگین هستیم، یادآور شد: مناطق 1 تا 5 و 21 و 22 تنها مناطقی در شهر تهران هستند که میزان بارش برف در آنها از بقیه نقاط شدیدتر بوده است.

وی در خصوص اینکه تمامی عوامل خدمات شهری از شب گذشته که بارش برف آغاز شده با تمامی اکیپ و عوامل صددرصد فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: در مناطق شمالی شهر تهران از ماده CMA برای آب کردن برف استفاده شده است.

عبداللهی با اشاره به استفاده از 1800 ماشین برف روب که از شب گذشته در معابر و خیابان‌های اصلی فعال هستند، خاطر نشان کرد: در برخی رمپ و لوپ‌ها شاهد کندی تردد خودروها هستیم، اما در حال حاضر مشکلی نداریم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره همکاری پلیس راهور و شهرداری تهران در زمان بارش برف ادامه داد: به تمامی مناطق 22گانه ابلاغ شده تا با همکاری پلیس راهور مانع ایجاد ترافیک در میدان و خیابان‌های اصلی پایتخت شوند.