دریاچه شهدای خلیج فارس تهران گرفتار در پاییز.

دریاچه شهدای خلیج فارس تهران گرفتار در پاییز/ عکاس: امیر گلی پور
دیدن این عکس زیبا را از دست ندهید