شوهرم به من نگفته دوستم دارد

چندی پیش زن جوان با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و درخصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم اصلا به من ابراز علاقه نمی کند. الان دو سال است که دارم با شوهرم زندگی می کنم ولی در این مدت او حتی یکبار هم به من نگفته دوستم دارد.وی افزود: من هیچ وقت جمله دوستت دارم را از زبان شوهرم نشنیدم. آرزو به دلم ماند که یکبار شوهرم به من ابراز علاقه کند تا متوجه شوم دوستم دارد. وقتی زن های دیگر را می بینم که هر روز از ابراز علاقه های شوهرانشان می گویند آنقدر ناراحت می شوم که احساس می کنم من در زندگی شوهرم یک فرد اضافه هستم.


زن جوان ادامه داد: چند باری در رابطه با این موضوع با شوهرم صحبت کردم، حتی با یک مشاور هم صحبت کردم و سعی کردم شوهرم را هم راضی کنم تا پیش مشاور برود، ولی فایده ای نداشته است. تازه زندگی ام بدتر هم شده است. این رفتارها و سردی های شوهرم آنقدر ادامه پیدا کرد که متوجه شدم ادامه این زندگی اصلا فایده ای ندارد و باید همه چیز به زودی تمام شود. برای همین تصمیم به جدایی گرفتم.


بعد از صحبت های این زن برگه احضاریه ای برای شوهر او نیز فرستاده شد تا قاضی صحبت های او را هم بشنود.