از ظهر امروز آلودگی هوا رو به افزایش است که اگر به همین ترتیب پیش برود احتمال تعطیلی مدارس در روز دوشنبه افزایش می یابد.

استاندار تهران گفت: ‌از ظهر امروز آلودگی هوا رو به افزایش است که اگر به همین ترتیب پیش برود احتمال تعطیلی مدارس در روز دوشنبه افزایش می یابد.

سید حسین هاشمی افزود: از صبح امروز تا ظهر با وزش باد آلودگی هوا در تهران رو به کاهش بود اما از ظهر امروز آلودگی هوا در حال افزایش است.

وی گفت: هم اکنون در حال وصول گزارش های تخصصی از دستگاه های ذیربط هستیم و پس از بررسی و در صورت ادامه افزایش آلودگی هوا احتمال تعطیلی مدارس در فردا افزایش خواهد یافت.

هاشمی افزود:‌ تا این ساعت در خصوص تعطیلی و یا تعطیل نشدن مدارس استان تهران در روز دوشنبه تصمیمی گرفته نشده است.