در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان قرار است به ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بپردازند.

در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان قرار است به ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بپردازند.

سئوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر کشور نیز در دستور کار نمایندگان قرار داشت که به علت انصراف نماینده سئوال کننده از دستور کار خارج شد.