رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی همدان گفت: جوشکاری که محل کار خود را به دفتر همسریابی تبدیل کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ احمد رحیمی گفت: مأموران امنیت عمومی به دنبال دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در پوشش واحد صنفی جوشکاری در یکی از محلات همدان اقدام به راه اندازی دفتر همسریابی کرده به صورت ویژه تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: پس از بازدید از این واحد صنفی مشخص شد متصدی جوشکاری با ثبت مشخصات مراجعه کنندگان افراد را برای ازدواج به یکدیگر معرفی کرده و بابت حق الزحمه از هر یک از طرفین پنج میلیون ریال وجه نقد دریافت می کند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی همدان گفت: با اقدام به موقع پلیس 9 جلد دفتر ثبت مشخصات از داخل واحد صنفی کشف و جمع آوری، همچنین این واحد صنفی با دستور مقام قضایی پلمپ شد.

سرهنگ رحیمی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به همراه اقلام کشف شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.