فرمانده نیروی انتظامی رشت از دستگیری جاعل حرفه ای اسکناس و کشف ابزار و تجهیزات جعل چک پول در این شهرستان خبر داد.

جاعل جاعل حرفه ای چک پول به دام افتاد

سرهنگ رحیم شعبانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در بخش خمام شهرستان رشت اقدام به پخش ماهرانه اسکناس جعلی بین مردم می کند، ماموران با انجام اقدامات نامحسوس پلیسی، محل فعالیت متهم را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه، او را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه پس از بازرسی بدنی از متهم 15 قطعه اسکناس جعلی 500 هزار ریالی کشف شد، ادامه داد: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از منزل مسکونی این متهم 49 ساله اهل و ساکن بخش خمام رشت، 35 قطعه اسکناس 500 هزار ریالی جعلی نیز به همراه یک دستگاه رایانه که برای جعل مورد بهره برداری قرار می گرفت، کشف کردند.

سرهنگ شعبانی افزود: در مجموع از این متهم 25 میلیون ریال اسکناس جعلی کشف شد و متهم، پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شد.