نشست معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاساعاتی دیگر در وین آغاز می شود.

نشست معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاساعاتی دیگر در وین آغاز می شود.

هشتمین دور از مذاکرات هسته ای به منظور ادامه نگارش پیش نویس متن برنامه جامع اقدام مشترک با نشست سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از کشورهای 5+1 در این مذاکرات حضور دارد ، پیش از ظهر امروز در هتل کوبورگ وین آغاز می شود.
این نشست ساعت 11 بوقت محلی اتریش (13.30 بوقت محلی ایران ) برگزار خواهد شد. نشست های کارشناسی نیز همزمان ادامه خواهد یافت.
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به ریاست سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران صبح امروزچهارشنبه وارد وین شد.