رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای یکشنبه آینده در جلسه علنی مجلس آغاز می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای یکشنبه آینده در جلسه علنی مجلس آغاز می شود.

علاء الدین بروجردی با اشاره به رای 92 درصدی نمایندگان به قرار گرفتن این طرح در اولویت کار مجلس افزود: این طرح دارای سه ماده و دو تبصره است که پس از تصویب و نظر مثبت شورای نگهبان، دولت را موظف به حفظ دستاوردهای هسته‌ای می کند.