سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: پیشرفت در گفتگوهای هسته ای ایران به کندی انجام می شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: پیشرفت در گفتگوهای هسته ای ایران به کندی انجام می شود.


جان کربی در واکنش به مصوبه مجلس جمهوری اسلامی ایران برای ممنوعیت دسترسی آژانس به سایت های نظامی گفت:تا جایی که ما می دانیم این به نوعی گام های اولیه قوه مقننه است و پارلمان ایران تمایل خود را برای برداشتن آنها بیان کرده است.

وی ادامه داد: آنچه که ما می گوییم این است که گفتگوها در وین ادامه دارد و انتظار ما این است که ایران همه پارامترهای توافق لوزان را عمل خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: البته مذاکرات نهایی اکنون در حال انجام است و این مذاکرات باید بتواند دسترسی لازم را برای بازرسان آژانس فراهم کند طوری که بتواند راستی آزمایی کامل درباره اجرای توافق انجام شود.حرف های زیادی از همه طرف ها بیان می شود و بیان خواهد شد اما همانطور که ما گفته ایم توافق نکردن بهتر از توافق بد است.

جان کربی گفت: انتظار ما این است که اگر توافقی انجام شود،توافقی خوب و درست خواهد بود و توافقی خواهد بود که اطمینان می دهد ایران دارای سلاح هسته ای نخواهد شد.

جان کربی گفت:من نمی خواهم بگویم توافق نهایی شبیه چه خواهد بود.بار دیگر می گویم مذاکره کنندگان اکنون سخت در تلاش هستند و من فکر می کنم ما باید به آنها فضا برای انجام کار را بدهیم. واقعیت این است که در آوریل در لوزان موافقت شد که ایران براساس پارامترها اجازه دسترسی لازم را به بازرسان آژانس خواهد داد.درباره این مسئله در آوریل توافق شد و این توافق همچنان اجرا می شود. اما این مسئله هنوز در توافق نهایی نیامده است و آنها بر روی کار بر روی آن هستند.

وی درباره تصمیم مجلس ایران برای بازبینی نهایی توافق در شورای عالی امنیت ملی گفت:ما اکنون در حال گرفتن موضعی خاص درباره این گام قوه مقننه نیستیم.بار دیگر می گویم همانطور که پیشتر گفتم حرف های زیادی در این روند زده می شود.تمرکز ما بر روی توافق است و سپس به گفتگوهای قوه مقننه توجه داریم.

وی گفت:تمرکز ما در صورتی که بخواهیم توافق خوب داشته باشیم بر روی سی ام ژوئن است.تمرکز ما به عنوان هدف تا سی ام ژوئن است و هاموند وزیر امور خارجه انگلیس نیز همین حرف را گفته است و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز چنین گفته است و تیم ما در حال کار برای همین منظور است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:همه ما در تلاش برای رسیدن به توافق تا پایان این ماه هستیم.