معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد حدود ۹۰ درصد از پیش نویس متن توافقنامه آماده شده است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد حدود ۹۰ درصد از پیش نویس متن توافقنامه میان گروه ۵+۱ وایران آماده شده است.

سرگئی ریابکوف پیش از عزیمت به وین برای شرکت درآخرین دور از مذاکرات هسته ای به این خبرگزاری گفت :‌« فکر می کنم حدود 90 درصد از آن آماده باشد اما این آمادگی مربوط به حجم مطالب است نه اهمیت موضوعات.»‌