نشست معاونان وزیران امور خارجه ایران ، آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان یافت.

نشست معاونان وزیران امور خارجه ایران ، آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان یافت.

نشست امروز«سید عباس عراقچی» و«مجید تخت روانچی» معاونان وزیر امور خارجه کشورمان، «وندی شرمن» معاون وزیر امور خارجه امریکا و «هلگا اشمید» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر امروز پایان یافت.

نشست امروز معاونان ، چهار ساعت ونیم به طول انجامید.

این در حالیست که گفتگوهای تیم کارشناسی ایران به ریاست «حمید بعیدی نژاد» و کارشناسان گروه 1+5 در هتل «کوبورگ » وین همچنان ادامه دارد.