فرانس بیست و چهار گزارش داد گروه پنج به علاوه یک درباره نحوه بازگشت خودکار تحریم‌های ایران به توافق رسیده‌ است.

فرانس بیست و چهار گزارش داد گروه پنج به علاوه یک درباره نحوه بازگشت خودکار تحریم‌های ایران به توافق رسیده‌ است.

انتوان ماریوتی در صفحه توئیتر خود درباره مذاکرات هسته‌ای به نقل از مقامات اروپایی نوشت، «مسائلی وجود خواهد داشت که علنی نخواهند شد.»
وی افزود « گروه پنج به علاوه یک بر روی سازوکاری برای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل به توافق رسیده‌اند. اکنون باید ایرانی‌ها متقاعد شوند.»
ماریوتی همچنین افزود، « توافق دربردارنده تقویم زمانی دقیقِ نوع تحریم‌های برداشته شده به تناسب اقداماتی که ایرانی‌ها انجام خواهند داد، خواهد بود.»
این خبرنگار به نقل از دیپلمات‌های اروپایی در صفحه توئیتر خود اضافه کرد،« شفافیت، بازرسی‌ها، ابعاد نظامی احتمالی، لغو تحریم‌ها همچنان اختلافات زیادی برسرشان وجود دارد.»
وی همچنین نوشت: « برسر چندین موضوع پیشرفت‌هایی حاصل شده است. پس از (توافق) لوزان، این مشکل بود اما همه موضوعات روی میز مذاکره بازگشته است.»