فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت:کنترل مراکز نظامی همچنان یکی از مسائل مورد اختلاف است.

فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت:کنترل مراکز نظامی همچنان یکی از مسائل مورد اختلاف است.

اشتاینمایر در مصاحبه با نشریه ولت آم زون تانگ گفت: هدف ما تا پایان ژوئن رسیدن به یک توافق بر سر مسئله هسته ای با ایران است.هدف ما برای حصول نتیجه، پایان ما ژوئن است.
وی افزود:اگر این مذاکرات شکست بخورد این به منزله شکست برای تمامی طرفین خواهد بود.ایران در انزوا باقی خواهد ماند و یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه به راه خواهد افتاد.آنگاه جامعه بین المللی در حل سیاسی مذاکرات دشوار برای یک مناقشه شکست خواهد خورد.
وزیر خارجه آلمان گفت:یکی از نکات مورد اختلاف همچنان کنترل تاسیسات نظامی است.