وو هایلانگ سفیر چین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی.سی.تی.وی گفت:زمان حل مسئله اتمی ایران فرارسیده است.

وو هایلانگ سفیر چین در دفتر سازمان ملل در شهر ژنو در سوئیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی.سی.تی.وی گفت:زمان حل مسئله اتمی ایران فرارسیده است.

هایلانگ در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی گفت: جامعه بین المللی بیش از یک دهه است که درباره مسئله اتمی ایران نگرانی دارد.زمان حل آن فرا رسیده است.برداشت من از مذاکرات این است که هر کدام از طرف ها تمایل خود را برای رسیدن به توافق نشان داده اند.مذاکرات گاهی اوقات به نوعی تقابل بدل شده است که وزیر خارجه چین دیدارهایی دوجانبه با نمایندگان هرکدام از کشورهای حاضر در مذاکرات برگزار کرده است.وی بر روی تلاشها برای پیشبرد مذاکرات با ایران تاکید کرده است.