دور بعدی نشست محمدجواد ظریف با جان کری ساعت ۱۰ صبح امروز برگزار می شود.

دور بعدی نشست محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه امریکا ساعت ۱۰ صبح امروز "یکشنبه" برگزار می شود.


دو دور نشست ظریف و کری پیش از ظهر و بعدازظهر روز شنبه برگزار شد.

در این دیدار معاونان وزرای خارجه دو کشور, ارنست مونیز وزیر انرژی امریکا و هلگا اشمید معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور داشتند.