علی اکبر صالحی و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات ظریف و جان کری پیوستند.

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات ظریف و جان کری پیوستند.

سید عباس عراقچی ، مجید تخت روانچی و حسین فریدون از اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی و وِندی شرمن و رابرت مالی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی و هلگا اشمید به نمایندگی از اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات شرکت کرده اند.