نشست وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پس از دو ساعت، پایان یافت.

نشست وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پس از دو ساعت، پایان یافت.


هنوز طرفین هیچ گونه اظهار نظری درباره موضوعات مورد گفتگو و نتایج این دور از مذاکرات نکرده اند.