توافقنامه هسته ای با ایران از یک توافقنامه بد به سمت توافقنامه ی بدتر حرکت می کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت : توافقنامه هسته ای با ایران از یک توافقنامه بد به سمت توافقنامه ی بدتر حرکت می کند.


بنیامین نتانیاهو در کمیته روابط خارجی و دفاعی پارلمان رژیم صهیونیستی افزود: متاسفم که شاهدیم مطالبات ایران درحال افزایش است و امتیازات قدرت های بزرگ نیز مطابق با فشار ایران درحال افزایش است.

وی مدعی شد، این توافقنامه درحال هموار کردن راه ایران است تا این کشور نه تنها به یک قدرت بزرگ با یک یا دو بمب هسته ای تبدیل شود بلکه در طی یک دهه با نقض کردن نظارت هایی که پر از اشکال است ؛ زرادخانه ای نامحدود با چندین بمب آماده ، داشته باشد .

نتانیاهو ادامه داد: علاوه بر این ، این توافقنامه همچنین میلیارد ها دلار پول در اختیار ایران قرار می دهد که ظاهرا در مدت کوتاه صدها میلیارد دلار می شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بارها درباره آنچه توافق بد از سوی 5 + یک با ایران خوانده ،هشدار داده است.