ایران با تمدید چند روزه مذاکرات که به دستیابی به توافقی خوب منجر شود مخالفتی ندارد.

ایران با تمدید چند روزه مذاکرات که به دستیابی به توافقی خوب منجر شود مخالفتی ندارد.

شبکه تلویزیونی الجزیره با اعلام این مطلب افزود: محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای پیوستن به مذاکرات دقیقه نود با شش قدرت بزرگ درباره برنامه هسته ای کشورش و پیش از پایان مهلت تعیین شده ، وارد وین شد.