سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای ایران در صورت لزوم باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای ایران در صورت لزوم باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد.

لاوروف در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «در صورتی که توافق نهایی با ایران به قطعنامه شورای امنیت نیاز داشته باشد چنین قطعنامه ای باید تصویب شود».
کری نیز در این مورد با لاوورف هم نظر بود.