سید حسین موسویان، مذاکره کننده سابق هسته ای ایران که در حال حاضر در دانشگاه پریستون به تحقیق مشغول است در گفتگوی اختصاصی با کریستین امان پور گفت، موضع رهبر انقلاب در تعیین شروط ایران کاملا به حق و درست است.

سید حسین موسویان، مذاکره کننده سابق هسته ای ایران که در حال حاضر در دانشگاه پریستون به تحقیق مشغول است در گفتگوی اختصاصی با کریستین امان پور گفت، موضع رهبر انقلاب در تعیین شروط ایران کاملا به حق و درست است.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان؛ موسویان درباره مذاکرات هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک گفت: به باور من توافق در دسترس است زیرا در حال حاضر، دیگر بحثی درباره اقدامات (که باید صورت بگیرد) باقی نمانده است. ما عضو ان پی تی هستیم و این بدان معناست که ایران همه اقدامات داخلی پیمان را پذیرفته است. همانطور که می دانید، ان پی تی تنها پیمان معتبر بین المللی در زمینه جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی است و بزرگترین دستاورد نیز این است که دیگر موضوع بحث انگیزی درباره اقداماتی که باید در چارچوب ان پی تی صورت بگیرد، باقی نمانده است.
موسویان درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب و تناقض آن با برخی بندهای چارچوب بیانیه لوزان گفت: باور دارم که اظهارات ایشان بد تعبیر شده است، زیرا من با دقت متن فارسی آن را خواندم. ایشان گفته اند که اقدامات ایران می بایست با اقدامات قدرت های جهانی همزمانی داشته باشد. این بدان معناست که اقدامات هر طرف باید به دقت همزمان و متقابل باشد. اگر ایران گام اول را بردارد، یک گام نیز بایست از سوی پنج بعلاوه یک برای برداشته شدن بخشی از تحریم ها برداشته شود. چیزی که ایشان گفتند این است که اول ایران همه گام ها را تا آخر بردارد و در نهایت، منتظر باشد که قدرت های جهانی تحریم ها را بردارند.
ایشان گفتند که این اقدامات باید متقابل و همزمان باشند و باور دارم که موضع ایشان به حق است.
مذاکره کننده اسبق هسته ای ایران درباره مخالفت رهبر معظم انقلاب با بازدید بازرسان از مراکز نظامی با وجود تصریح آن در پروتکل الحاقی گفت: بار دیگر، در اینجا نیز سوء تفاهمی ایجاد شده است، زیرا ایران در صورتی که توافق نهایی به دست آید، پرتکل الحاقی را می پذیرد و در چارچوب پرتکل الحاقی، همه بازرسی ها را می پذیرد. موضوع مورد بحث درباره بازرسی هایی فراتر از پرتکل الحاقی است؛ موضوع هر جا و هر زمان که هیچ کشور دیگری نمی پذیرد. هیچ کشوری به آژانس اجازه نمی دهد به هر مرکز نظامی در هر زمانی که بخواهد، سر بزند. از این رو، آنان با پرتکل الحاقی و بازرسی از مراکز نظامی در چارچوب این پرتکل و بازرسی مدیریت شده، موافقند.
وی ادامه داد: به نظر من، هر کشوری برای اجازه دادن به آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از مراکز نظامی، دسترسی مدیریت شده را به کار می گیرد زیرا آنها (بازرسان آژانس) نمی توانند در مراکز نظامی به هر جایی سر بزنند. اگر مشکلی باشد، کارهایی که آژانس به صورت معمول درباره هر کشور دیگری انجام می دهد، در خصوص ایران نیز این آمادگی وجود دارد که در چارچوب پرتکل الحاقی و نه فراتر از آن، به موضوع رسیدگی شود.
موسویان درباره علت بازگشت دکتر ظریف به ایران گفت: سه دور مذاکره بین ظریف و کری وجود داشت و به باور من، جان کری با کانالی امن، رایزنی هایی با کاخ سفید داشت ولی ظریف ترجیح داد بازگردد و شخصا رایزنی کند. این حرکتی برای کمک به توافق نهایی تا مهلت واقعی آن بود، مهلت واقعی که به گفته جو بایدن، نهم ژوئیه است، مهلت واقعی، سی ام ژوئن نیست.