جان بولتون(JohnBolton) نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل در توئیتر شخصی اش نوشت:بازرسی بخشی از توافق با ایران نخواهد بود.

جان بولتون(JohnBolton) نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل در توئیتر شخصی اش نوشت:بازرسی بخشی از توافق با ایران نخواهد بود.

به نقل از توئیتر،بولتون در توئیترش نوشت:اجازه بدهید شفاف باشم.بازرسی ها از هر مکان و هر زمان بخشی از توافق با ایران نخواهد بود.