المنار در خبری فوری مدعی آغاز روند تدوین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص لغو تحریم‌های ایران شد.

شبکه خبری المنار در گزارشی مدعی شد: کشورهای عضو دائم شورای امنیت سامان ملل حاضر در مذاکرات هسته‌ای تدوین قطعنامه لغو تحریم‌های ایران را آغاز کرده‌اند.

شبکه المنار در خبری فوری مدعی آغاز روند تدوین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص لغو تحریم‌های ایران شد.
در این گزارش آمده است: اکنون تلاش می‌شود متن قطعنامه شورای امنیت که بر اساس آن تحریم های ایران به موجب توافق هسته ای لغو خواهد شد، تهیه شود.
ایران و گروه 1+5 در اواسط فروردین‌ماه به یک چارچوب کلی برای حصول توافق نهایی دست یافتند که بر اساس آن شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه‌ای را تصویب کند که در آن ضمن تائید توافق هسته‌ای نهایی، لغو تحریم‌ها علیه ایران مورد تائیید قرار خواهد گرفت.