نهاوندیان حلقع تیم مذاکره کننده -روحانی محسوب می شود که قرار است روابط تهران -وین را برای تصمیم مهم بالانس کند.

آیا باید محمد نهاونیان را رابط وین- تهران برای تصمیم گیری درباره توافق نهایی دانست ؟ آیا سفر نهاوندیان به وین جایگزین سفر احتمالی ظریف به تهران شده است ؟آیا باید سفر نهاوندیان به وین را حاصل پیام برخی منتقدان مذاکرات هسته ای به جواد ظریف دانست از جمله حسین شریعتمداری که گفته بودند ؛ ظریف به تهران نیا!
این ها سوالاتی است که در ذهن خبرنگاران مستقر در هتل کوبورگ پدید آمده . به نظر می آید که ترکیبی از گزاره هایی که در سوالات فوق مطرح شده نزدیک به واقعیت باشد .
فلسفه اصلی حضور نهاوندیان را باید انتقال پیام روحانی به تیم مذاکره کننده دانست با این نیت که بازگشت ظریف به تهران می تواند هزینه هر گونه تصمیمی را به حساب تهران بگذارد و از سوی دیگر این سفر را می توان حاوی آخرین حرف حسن روحانی برای تصمیم گیری تیم مذاکره کننده دانست.
آنچه از شواهد بر می آید تعیین خطوط قرمز حاکمیت برای دولت و تیم مذاکره کننده است و در این میان این دو بخش به دنبال توافق هستند که بتواند پاسخ قابل اطمینانی برای پرسش های سخت بعد مهیا کند.
با این حساب نهاوندیان حلقع تیم مذاکره کننده -روحانی محسوب می شود که قرار است روابط تهران -وین را برای تصمیم مهم بالانس کند.