محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از سیاستمدران مشهور مصری تصریح کرد فرستاده وقت اتحادیه اروپا در مصر طراح کودتا علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر بوده است.

محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از سیاستمدران مشهور مصری تصریح کرد فرستاده وقت اتحادیه اروپا در مصر طراح کودتا علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر بوده است.

به نوشته روزنامه القدس العربی، محمد البرداعی سیاستمدار مصری گفت برناردینو لیون فرستاده وقت اتحادیه اروپا در مصر طراح کودتای نظامی علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر بوده است. البرداعی این سخنان را طی مراسمی درباره حوادث و تحولات مصر ایراد کرد.
این سیاستمدار مصری در ژوئن سال 2013 گفت: من می خواهم بخشی از مخالفان باشم اما می گویم ما نیاز به یک روش توافقی جامع داریم تا تمامی نیروها و طیف های سیاسی را شامل شود.
وی اظهار داشت: آنچه بعد از 2013 رخ داد دقیقا عکس تمامی آن چیزهایی بود که امضا کرده بودیم چرا که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام به منظور کنار رفتن شرافتمندانه رئیس جمهور مرسی و دستیابی به یک خط مشی فراگیر که جماعت اخوان المسلمین و دیگر اسلامخواهان جزو آن باشند، مورد توجه قرار گرفته بود.
وی در ادامه این مطلب افزود: ما طرحی را امضا کرده بودیم که اکنون برناردینو لیون (فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی) تلاش می کند آنرا برای لیبیایی ها انجام دهد، اما پس از آن به این طرح توجهی نشد و کنار گذاشته شد و متعاقب آن خشونت ها شروع شد بگونه ای که دیگر جایی برای فعالیت اشخاصی مانند من وجود نداشت و هیچ مجال سیاسی هم فراهم نشد.
وی در پایان گفت : در جامعه ای که مفهوم روشنی برای عدالت ،توافق و فضای سیاسی وجود نداشته باشد نمی توان هیچ تاثیری در آن گذاشت و بخشی از آن جامعه بود.