بی بی سی از پیشرفت کلی در مذاکرات هسته ای خبر داد.

بی بی سی از پیشرفت کلی در مذاکرات هسته ای خبر داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، گفتگوهای هسته ای ایران در وین همچنان ادامه دارد.این درحالی است که به گفته جان کری وزیر امورخارجه آمریکا، پس از نه روز گفتگو، هنوز چندین مسئله بسیار دشوار ، حل نشده باقی مانده است. البته پیشرفتهای کلی در مذاکرات حاصل شده است. جان کری گفته است اگر با لجاجت مطلق ایران مواجه شود، آمریکا از مذاکرات خارج خواهد شد.