وزرای امور خارجه پنج بعلاوه یک و ایران مشغول بررسی پیش نویس نهائی توافقنامه هسته ای ایران هستند.

بی بی سی عربی گفت، وزرای امور خارجه پنج بعلاوه یک و ایران مشغول بررسی پیش نویس نهائی توافقنامه هسته ای ایران هستند.

رضا المآوی خبرنگار اعزامی این شبکه به وین در ارتباط زنده تلویزیونی با این شبکه گفت: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است احتمالاً اخبار منتشره درباره مذاکرات به شیوه های مختلفی تحلیل می شود و از وجود اندیشه ها و افکار و تصمیمات مختلفی سخن گفته می شود اما محتوای مذاکرات کاملاً محرمانه است و محرمانه باقی خواهد ماند.
خبرنگار بی بی سی افزود: در مذاکرت وین پیشرفت هایی درخصوص مفاد خاصی صورت گرفته است و در برخی مفاد نیز موانعی وجود دارد. امروز سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه چنانکه انتظار می رفت به مذاکرات پیوست و وزرای امور خارجه ذیربط به بررسی نهائی پیش نویسی که طی پنج روز گذشته تدوین آن صورت گرفته است می پردازند.
خبرنگار بی بی سی گفت: برخی جزئیات وجود دارد که ممکن است کل توافق را به شکست بکشاند. ایرانی ها چند خط قرمز دارند که آمریکا اصرار بر تغییراتی در آن دارند. مهمترین موضوعات مورد اختلاف مربوط به جدول زمانی لغو تحریم ها است.
وی در بخش دیگری گفت: نکته دیگر مربوط به بازرسی از مراکز غیرنظامی و بازجوئی از دانشمندان هسته ای است که ایرانی ها آن را ناقض حاکمیت و حیثیت خود به شمار می آورند. ایرانی ها می گویند دسترسی به دانشمندان ایرانی جان آنها را به خطر می اندازد و پیش از این نیز چند تن از آنها ترور شده اند.
از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز درصورت امضای این توافقنامه با تندروهایی مواجه خواهد بود که کاملاً با هرگونه همکاری با ایرانی ها مخالفند.