یک اتاق ویژه در حال آماده شدن برای هفتم ژوئیه است.

یک دیپلمات اتریشی روز دوشنبه اعلام کرد مراسم امضای قرارداد هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در مورد برنامه هسته ای ایران، در صورت توافق دو طرف در مقر سازمان ملل در وین برگزار خواهد شد.

این دیپلمات گفت:‌ «یک اتاق ویژه در حال آماده شدن برای هفتم ژوئیه است. کنفرانس رسانه ای نیز احتمالا در مرکز همایش که کنار آن اتاق است برگزار خواهد شد».
این دیپلمات افزود: «امیدواریم این مراسم روز هفتم ژوئیه برگزار شود».
وزیران امور خارجه شش کشور قدرتمند که برای رسیدن به توافق در مورد برنامه هسته ای ایران با این کشور مذاکره می کنند روز دوشنبه نشست هماهنگی خود را در وین آغاز کردند. این نشست پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان ایران برگزار شد.