دیپلماتها امیدوارند تا چند ساعت دیگر توافق هسته ای ایران در گفتگوهای وین حاصل شود.

سی ان ان اعلام کرد دیپلماتها امیدوارند تا چند ساعت دیگر توافق هسته ای ایران در گفتگوهای وین حاصل شود.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، سحن روحانی رئیس جمهور ایران سخنانی درباره مذاکرات هسته ای بیان کرد. وی گفته است اگر مذاکرات هسته ای به شکست منجر شود، تقصیر ایران نخواهد بود. این درحالی است که دیپلماتها می گویند امیدوارند بتوانند تا چند ساعت دیگر به گشایشی دست پیدا کنند تا براساس آن، تحریمهای ایران برداشته و درمقابل آن، برنامه هسته ای این کشور محدود شود.